subota, 16. svibnja 2020.

Izmijenjena pravila Nagradnog natječaja "Tvoja staza je posebna"

Poštovani sudionici nagradnog natječaja, na temelju članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 87/2009), te u skladu s člankom 16. Pravila nagradnog natječaja "Tvoja staza je posebna" NASTAVLJA SE nagradni natječaj koji je privremeno prekinut zbog proglašene pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije koja se ima smatrati višom silom, odnosno okolnosti koju priređivač nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
U skladu s člankom 17. Pravila nagradnog natječaja „Tvoja staza je posebna“ su izmijenjena pa od 16.05.2020. glase:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ( izmijenjena pravila )„Tvoja staza je posebna“

 
Članak 1
ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Apartman „SAGA“ Slunj, u daljnjem tekstu: Organizator.


Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije privatne turističke smještajne jedinice Apartman SAGA Slunj, na adresi Slunj, Knezova Blagajskih 3.
Nagradni natječaj „Tvoja je staza posebna“ odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske, početi će 20. veljače 2020. godine u 00:01 sati i trajati će sve do 16. ožujka 2020. godine do 23:59 sati pa se nastavlja od 17.05.2020. god. (00:01 sati) i traju do 30.06.2020. god. (23:59 sati)


Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na blogu i Facebook stranici organizatora.


Članak 4
NAGRADE

Nagradni natječaj ima ukupno jednu nagradu – poklon paket sveukupne vrijednosti 3.000,00 kn, koji obuhvaća:
a)    besplatni smještaj u Apartmanu SAGA Slunj 17.-20. srpnja 2020. za dobitnika nagrade i još jedne osobe koju povede sa sobom ( vrijeme dolaska: petak 17.07.2020. od 15:00 sati;  vrijeme odlaska: ponedjeljak 20.07.2020. do 11:00 sati )
b)   besplatne dvije večere u ekskluzivnom restoranu na području Slunja za dvije osobe
c)    besplatne dvije dnevne ulaznice u nacionalni park Plitvička jezera
d)   besplatne dvije ulaznice u Baraćeve špilje
e)    besplatne dvije ulaznice u Dolinu jelena
f)     besplatne dvije ulaznice u Rastokama ( Pod rastočkim krovom )
g)    besplatna dva lunch paketa za dvije osobe ( po izboru iz Zalogajnice Deni )

Svi sudionici u nagradnom natječaju imati će pravo na popust pri rezervaciji smještaja u Apartmanu SAGA Slunj od 10% tijekom cijele sezone 2020. godine.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.
U slučaju da dobitnik ne može nagradu iskoristiti 17.-20. srpnja 2020. može je prenijeti na drugu osobu, prijatelja ili člana obitelji ali o tome mora obavijestiti organizatora u roku od 5 radnih dana od dana objave dobitnika.


Članak 5
SPONZOR NAGRADA

Sponzor glavne nagrade tj. poklon paketa i popusta pri rezervaciji u smještajnoj jedinici organizatora svim sudionicama nagradnog natječaja je Apartman SAGA Slunj


Članak 6
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova  Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.


Članak 7
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je pogledati reklamni spot Apartmana SAGA Slunj pod nazivom „Tvoja staza je posebna“, a potom na Facebook stranici Apartmana SAGA Slunj u komentar objave nagradnog natječaja napisati recenziju tog spota ( na adresi https://www.facebook.com/saga8888/  ).
Sudionik nagradnog natječaja može po svom odabiru ocijeniti spot u cjelini ili pojedinačno što god želi ( glumačku postavu, glazbu, tekst, naraciju, scenarij, režiju, kameru, montažu… ). Recenzija bi trebala biti što originalnija, kreativnija i simpatičnija jer će to biti presudno kod postupka odabira dobitnika).
Komentar, ocjenu tj. recenziju potrebno je završiti obavezno sa:
#ApartmanSagaSlunj
( preporučuje se sudionicima natječaja da kopiraju taj hashtag i prenesu na kraj  komentara ).

Trajanje nagradnog natječaja: 20.02.2020 – 16.03.2020. te od 17.05.2020 do 30.06.2020. godine.
Ime dobitnika ili dobitnice poklon paketa biti će objavljeno 01.07.2020. na facebook i blog stranici Apartmana „SAGA“.

Reklamni spot je napravljen u hrvatskoj i engleskoj verziji a može se pogledati na linkovima: https://youtu.be/hVDXqyBTWjA  ili  https://youtu.be/NQ_Z9hsS_U8  
Sudionici nagradnog natječaja mogu link one verzije koja im se više sviđa objaviti na svom facebook zidu, no to nije obavezno i neće utjecati na odabir dobitnika nagradnog natječaja.
Svi sudionici u nagradnom natječaju imati će pravo na popust pri rezervaciji smještaja u Apartmanu SAGA Slunj od 10% tijekom cijele sezone 2020. godine.

U obzir za osvajanje nagrade ovog nagradnog natječaja doći će svi sudionici koji od 20.02.2020.-30.06.2020. ispune zadatak koji se od njih traži.
Svakom sudioniku dozvoljeno je sudjelovati jedanput.


Članak 8
ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Nakon isteka roka nagradnog natječaja jednog dobitnika odabrat će dvočlani žiri na temelju kreativnosti svih pristiglih odgovora pri čemu će kreativnost biti presuđujući element u odabiru dobitnika, a o odabiru dobitnika sačiniti će se zapisnik.
Ime dobitnika glavne nagrade bit će objavljeno 01.07.2020. u 14:00 sati na blogu i  facebook stranici Apartmana SAGA Slunj na adresama:
https://saga-slunj.blogspot.com/ i https://www.facebook.com/saga8888/


Članak 9
KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici Apartmana SAGA Slunj, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će im biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon objave dobitnika nagradnog natječaja.
Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.


Članak 10
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.


Članak 11
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u digitalnom i tiskanom materijalu bez naknade.


Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizatori će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.


Članak 13
POREZI

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
Organizatori ne snose troškove putovanja od mjesta stanovanja nagrađenih do Slunja i natrag do mjesta stanovanja istih, već te troškove snose sami dobitnici.


ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizatori imaju pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.


Članak 15
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Karlovcu.


Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizatori nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.


Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.


Članak 18
NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira.
Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete oranizatoru Apartmanu SAGA Slunj, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj blog i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Apartman SAGA Slunj ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj blog i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Slunj, ( 19. veljače 2020. )
izmjena pravila Slunj, 16. svibnja 2020. godine             

Organizator
Apartman SAGA Slunj

ponedjeljak, 16. ožujka 2020.

Prekid nagradnog natječaja do daljnjegPoštovani sudionici nagradnog natječaja, na temelju članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 87/2009), te u skladu s člankom 16. Pravila nagradnog natječaja "Tvoja staza je posebna" obavještavamo Vas da se nagradni natječaj privremeno prekida zbog proglašene pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije koja se ima smatrati višom silom, odnosno okolnosti koju priređivač nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. O nastavku nagradnog natječaja bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Zahvaljujemo na razumijevanju svim sudionicima.

utorak, 18. veljače 2020.

Nagradni natječaj - PRAVILA


PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„Tvoja staza je posebna“
Članak 1
ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Apartman „SAGA“ Slunj, u daljnjem tekstu: Organizator.


Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije privatne turističke smještajne jedinice Apartman SAGA Slunj, na adresi Slunj, Knezova Blagajskih 3.
Nagradni natječaj „Tvoja je staza posebna“ odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske, početi će 20. veljače 2020. godine u 00:01 sati i trajati će neprekidno sve do 04. travnja 2019. godine do 23:59 sati.


Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na blogu i Facebook stranici organizatora.


Članak 4
NAGRADE

Nagradni natječaj ima ukupno jednu nagradu – poklon paket sveukupne vrijednosti 2.500,00 kn, koji obuhvaća:
a)    besplatni smještaj u Apartmanu SAGA Slunj 01.-04. svibnja 2020. za dobitnika nagrade i još jedne osobe koju povede sa sobom ( vrijeme dolaska: petak 01.05.2020. od 15:00 sati;  vrijeme odlaska: ponedjeljak 04.05.2010. do 11:00 sati )
b)   besplatne dvije večere u ekskluzivnom restoranu na području Slunja za dvije osobe
c)    besplatne dvije dnevne ulaznice u nacionalni park Plitvička jezera
d)   besplatne dvije ulaznice u Baraćeve špilje
e)    besplatne dvije ulaznice u Dolinu jelena
f)     besplatne dvije ulaznice u Rastokama ( Pod rastočkim krovom )
g)    besplatna dva lunch paketa za dvije osobe ( po izboru iz Zalogajnice Deni )

Svi sudionici u nagradnom natječaju imati će pravo na popust pri rezervaciji smještaja u Apartmanu SAGA Slunj od 10% tijekom cijele sezone 2020. godine.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.
U slučaju da dobitnik ne može nagradu iskoristiti 01.-04. svibnja 2020. može je prenijeti na drugu osobu, prijatelja ili člana obitelji ali o tome mora obavijestiti organizatora u roku od 5 radnih dana od dana objave dobitnika.


Članak 5
SPONZOR NAGRADA

Sponzor glavne nagrade tj. poklon paketa i popusta pri rezervaciji u smještajnoj jedinici organizatora svim sudionicama nagradnog natječaja je Apartman SAGA Slunj


Članak 6
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova  Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.


Članak 7
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je pogledati reklamni spot Apartmana SAGA Slunj pod nazivom „Tvoja staza je posebna“, a potom na Facebook stranici Apartmana SAGA Slunj u komentar objave nagradnog natječaja napisati recenziju tog spota ( na adresi https://www.facebook.com/saga8888/  ).
Sudionik nagradnog natječaja može po svom odabiru ocijeniti spot u cjelini ili pojedinačno što god želi ( glumačku postavu, glazbu, tekst, naraciju, scenarij, režiju, kameru, montažu… ). Recenzija bi trebala biti što originalnija, kreativnija i simpatičnija jer će to biti presudno kod postupka odabira dobitnika).
Komentar, ocjenu tj. recenziju potrebno je završiti obavezno sa:
#ApartmanSagaSlunj
( preporučuje se sudionicima natječaja da kopiraju taj hashtag i prenesu na kraj  komentara ).

Trajanje nagradnog natječaja: 20.02.2020 – 04.04.2020.
Ime dobitnika ili dobitnice poklon paketa biti će objavljeno 08.04.2020. na facebook i blog stranici Apartmana „SAGA“.

Reklamni spot je napravljen u hrvatskoj i engleskoj verziji a može se pogledati na linkovima: https://youtu.be/hVDXqyBTWjA  ili  https://youtu.be/NQ_Z9hsS_U8   
Sudionici nagradnog natječaja mogu link one verzije koja im se više sviđa objaviti na svom facebook zidu, no to nije obavezno i neće utjecati na odabir dobitnika nagradnog natječaja.
Svi sudionici u nagradnom natječaju imati će pravo na popust pri rezervaciji smještaja u Apartmanu SAGA Slunj od 10% tijekom cijele sezone 2020. godine.

U obzir za osvajanje nagrade ovog nagradnog natječaja doći će svi sudionici koji ispune zadatak koji se od njih traži.
Svakom sudioniku dozvoljeno je sudjelovati jedanput.Članak 8
ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Nakon isteka roka nagradnog natječaja jednog dobitnika odabrat će dvočlani žiri na temelju kreativnosti svih pristiglih odgovora pri čemu će kreativnost biti presuđujući element u odabiru dobitnika, a o odabiru dobitnika sačiniti će se zapisnik.
Ime dobitnika glavne nagrade bit će objavljeno 08.04.2020. u 14:00 sati na blogu i  facebook stranici Apartmana SAGA Slunj na adresama:


Članak 9
KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici Apartmana SAGA Slunj, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će im biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon objave dobitnika nagradnog natječaja.
Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.


Članak 10
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.


Članak 11
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u digitalnom i tiskanom materijalu bez naknade.


Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizatori će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.


Članak 13
POREZI

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
Organizatori ne snose troškove putovanja od mjesta stanovanja nagrađenih do Slunja i natrag do mjesta stanovanja istih, već te troškove snose sami dobitnici.


ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizatori imaju pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.


Članak 15
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Karlovcu.


Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizatori nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.


Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.


Članak 18
NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira.
Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete oranizatoru Apartmanu SAGA Slunj, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj blog i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Apartman SAGA Slunj ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj blog i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Slunj, 19. veljače 2020.            

Organizator
Apartman SAGA Slunj

utorak, 15. svibnja 2018.

GDPR
Dear guests,

in accordance with General provisions on data protection – Croatian GDPR, we must inform you that when placing a reservation and at check-in into your place of accommodation you agree to present your personal identification documents, i.e. submit your personal data (first and last name, type and number of your personal identification document, gender, state and address of residence, with date of birth and citizenship), all for evidence of tourists in the Information System of Tourist Boards of the Republic of Croatia – eVisitor (Law on sojourn tax, National Gazette 152/08).

The personal data is collected for statistic processing and is used by the Tourist boards, public authorities and Ministries relating to this procedure (Ministry of tourism and Tourist inspection, Ministry of internal affairs and Ministry of finances – Customs authorities).

Each unauthorized usage, publication, change, processing, reproduction, distribution, recording or assignment or any other form of unauthorized usage of such personal data is strictly prohibited.

A complaint in regard of processing of your personal data may be submitted by email to the Tourist board of Karlovačka županija: info@tzkz.hr  
Poštovani gosti,

dužni smo vas obavijestiti da prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR, prilikom rezervacije i dolaska u naš smještajni objekt pristajete dati na uvid vaše isprave o identitetu odnosno osobne podatke (ime i prezime, vrstu i broj identifikacijske isprave, spol, državu i adresu prebivališta i rođenja, državljanstvo i datum rođenja) u svrhu evidencije turista u informacijski sustav turističkih zajednica RH za prijavu i odjavu turista – eVisitor  (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08).

Sadržaj vaših osobnih podataka prikuplja se u svrhu statističke obrade podataka  te je namijenjen isključivo turističkim zajednicama, javnim ustanovama i ministarstvima koji svojom djelatnošću dotiču ovaj proces (Ministarstvo turizma - Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo financija- Carinska uprava).

Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe vaših podataka je strogo zabranjeno.

Pritužbu ili prigovor  vezanu za obradu vaših osobnih podataka možete poslati na e-mail adresu Turističke zajednice karlovačke županije: info@tzkz.hr
Liebe Gäste,

in Einklang mit den Allgemeinen Bestimmungen der Verordnung über Datenschutz – kroatisch GDPR, müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die stimmen Sie einwilligen bei der Buchung oder gar beim Check – in in Ihr  Unterkunftsobjekt Ihre persönlichen Identifikationsdokumente zu präsentieren, d.h. Ihre persönlichen Daten bekannt zu geben (Vor- und Nachname, Art und Nummer der persönlichen Identifikationsunterlagen, Geschlecht, Staat und Wohnanschrift, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit) alles Zwecks Erhebung von Touristendaten im Informationssystem der Tourismusgemeinschaften der Republik Kroatien – eVisitor (Gesetz über Kurtaxe, Amtsblatt 152/08).

Ihre persönlichen Daten dienen der Statistikbearbeitung und diese werden benutzt seitens der Tourismusgemeinschaften, öffentlicher Behörden und Ministerien die in diesem Prozess teilnehmen (Tourismusministerium und Touristische Inspektion, Ministerium des Inneren und Finanzministerium – Zollbehörde).

Jede unzulässige Benutzung, Veröffentlichung, Bekanntgabe, Reproduktion, Übertragung oder Speicherung dieser persönlichen Daten ist streng verboten.


Ein Einspruch gegen die Erhebung und Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten kann per Email an die Tourismusgemeinschaft Karlovačka županija: info@tzkz.hr